Na čo si dávať veľký pozor pri poistení bytu?

Mnoho ľudí má poistenú nehnuteľnosť, ale nie domácnosť – a medzi tým je dosť veľký rozdiel. Práve preto predtým, než sa rozhodnete poistiť si svoju domácnosť a nehnuteľnosť, je potrebné vedieť všetky dôležité informácie o poistení domácnosti, o poistení nehnuteľnosti a o rozdieloch medzi nimi.

Tieto informácie sa môžete dozvedieť či už z internetu, alebo od poisťovacích agentov, ktorí sa týmto zaoberajú a pracujú v tomto obore.

Nie vždy sa oplatí na poistení šetriť.

Medzi najčastejšie príčiny poškodenia nehnuteľností patria poruchy vodovodných rozvodov, zatečenie vody do domácnosti či rôzne povodne z topiaceho sa snehu, alebo z dlhých dažďových dní. Za škody v domácnosti sa najčastejšie považuje elektrický skrat.

Rozdiel medzi poistením nehnuteľností a domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti – Zahŕňa celú nehnuteľnosť a všetky súčasti bytu, ktoré sú napevno primontované k stenám (podlahy, okná , steny).

Poistenie domácnosti – Poistenie domácnosti zahŕňa všetko bytové zariadenie, vybavenie (elektronika, nábytok).

Práve preto odborníci z poisťovní odporúčajú, aby mal človek poistenú aj domácnosť aj celú nehnutelnosť. Je to hlavne dôležite preto, aby ste sa vyhli riziku, že v prípade škody na nehnuteľnosti, alebo naopak škody v byte si nebudete musieť všetko hradiť zo svojho vrecka.

Poistenie môže byť aj chybné?

Veľa domov a bytov síce poistených je, ale na nižšiu sumu, ako by bolo potrebné. To znamená, že majiteľ má nastavené poistenie nesprávne – buď nízko s porovnaním s hodnotou nehnuteľností  alebo zariadenia.

Na druhej strane sa môže stať, že niekto má nastavenú poistku zase príliš vysoko. Takéto hodnotenie poistky záleží od posudzovacieho agenta, ktorý vám posúdi, aká je hodnota vašej nehnutelnosti, alebo zariadenia. Veľmi často sú tie sumy nepresné.

Väčšinou sa takéto veci stávajú vtedy, keď poistíte svoj byt, alebo nehnutelnosť a neskôr ho prerobíte, alebo ak do neho umiestnite nový drahší nábytok a vaša nehnuteľnosť, alebo byt majú vyššiu cenu alebo nižšiu. Keď majiteľ zabudne zmeniť poistenie, tak si ani neuvedomuje, že svoj majetok stratil buď cenu alebo sa mu cena zvýšila.

V prípade poistnej udalosti sa potom poistné kráti v pomere medzi poistnou sumou dojednanou v poistnej zmluve a skutočnou hodnotou nehnuteľností. Práve preto po zvýšení hodnoty nehnuteľnosti, treba kontaktovať poistnú agentúru, aby vám cenu poistného navýšili.

Záver?

Každý človek, ktorý má svoju nehnuteľnosť by mal zvážiť poistiť si aj nehnuteľnosť aj domácnosť  – nech sa zbytočne nestane, aby nebol niekedy v budúcnosti ukrátený o to, čo do tejto nehnutelnosti vložil. Dôležité je hlavne si svoju nehnuteľnosť poriadne chrániť.

Profolio na Facebooku

Related posts

Leave a Comment