Získání bydlení pomocí hypotéky. Podstatný význam má i její pojištění

Minimálně jednou za život každý dospělý jedinec řeší otázku bydlení. Jaké možnosti se nabízí? Které varianty bydlení jsou nejvíce preferované mezi českou populací? Jaké naopak jsou trendy bydlení ve světě? Jak získat vlastní střechu nad hlavou prostřednictvím hypotéky?

Alternativy bydlení

Nejrychleji a nejakutněji je možno řešit bytovou potřebu prostřednictvím podnájmu. Výhodou je, že tato forma bydlení je svým způsobem dostupná pro každého. Předností tak je, že i velmi mladí lidé po škole se mohou osamostatnit. Nabídka bytů je značná. Tímto tak lze získat střechu nad hlavou během několika dní. Avšak placení nájemného z dlouhodobého hlediska nemusí být zrovna nejvýhodnější. Především ve velkých městech a v atraktivních lokalitách se ceny nájemného pohybují ve vyšší finanční sféře. Mnohdy převyšují splátku hypotečního úvěru, díky kterému je reálné získat vlastní bydlení. Výhodou bydlení v podnájmu je, že se nemusíte starat příliš o stav bytu nebo nemovitosti.

Další možností je pořízení vlastního bydlení. Zde je podstatný výběr formy v rámci vlastnictví. Nejjasnější je osobní neboli též soukromé vlastnictví. Jedná se o variantu, kdy se koupí byt od přímého vlastníka bytu, jenž je uveden v katastru nemovitostí. S tímto bytem lze nakládat dle vlastního uvážení, tj. využít pro vlastní bydlení, ale také je možné ho znovu prodat či dát jako zástavu. Zakoupení tohoto druhu nemovitostí většinou řeší hypotéky.

Eventuální variantou je družstevní vlastnictví bytu. Zde je vlastníkem bytu právnická osoba, bytové družstvo. Byt není možné „koupit“, za jistý finanční obnos je možné pouze převést družstevní podíl spojený s právem na užívání daného bytu. Vlastníkem je však nadále bytové družstvo. A právě i družstvo má v kompetenci zajištění údržby apod. Výhodou je, že se tak jedná o dostupné a vhodné bydlení pro rodiny s dětmi či seniory, kteří se nechtějí starat o provozní záležitosti. Tato forma bydlení není vhodná pro investory, kteří hodlají byt pronajímat či podnajímat.

Posledním typem je obecní vlastnictví bytu, kdysi známé coby státní. Městské byty se sice již dávno nerozdávají tak, jak tomu bylo dříve, nadále ale existuje možnost nastěhování se do obecního bytu. Nové se sice nestaví, ale občas se nějaký uvolní. Některá města pronajímají též startovací byty, které jsou určené pro mladé páry. Doba pronajmutí je limitována. Zpravidla se jedná o pár let.

Atraktivní důvody pro vlastní obydlí

Prioritou je vlastní střecha nad hlavou. Mezi další argumenty náleží, že dům či byt můžete kdykoliv v budoucnu prodat a získat tak finanční prostředky. Eliminace placení nájemného v důchodovém věku, tím snížíte celkové životní náklady. Vlastní byt či dům si můžete tvořit k obrazu svému, tj. můžete si v něm bourat, vrtat, rekonstruovat a vybavit si jej dle svých představ. Vlastní nemovitost můžete pronajímat a získat tak zajímavý zdroj příjmů. Mnohdy jsou splátky hypotéky nižší, než činí aktuální cena nájmu. V případě splácení hypotéky investujete do vlastního. Úroky z hypotečního úvěru je možné odečíst z daní.

Způsoby financování

Ideální varianta je, pokud disponujete vlastními finančními prostředky na koupi domu či bytu. Avšak pouze zanedbatelné procento osob si tuto alternativu může dovolit. Koupi bytu či stavbu domu neomezuje čas potřebný k vyřízení hypotéky.

Jako další varianta se nabízí úvěr ze stavebního spoření. Jedná se v podstatě o jeden z nejlevnějších úvěrových zdrojů na financování vlastního bydlení. Do poměrně vysoké částky není nutná zástava. Nevýhodou jsou vyšší úroky než u hypotečního úvěru.

Jako eventualita se nabízí i účelový spotřebitelský úvěr, což je reálné, ale jde spíše o výjimečné řešení. Jedná se o nejméně vhodnou formu financování.

Mezi nejrozšířenější způsoby financování bydlení náleží klasický hypoteční úvěr neboli hypotéka. Výhodou jsou nízké sazby, dostupnost, bydlení i bez vlastních prostředků.

Podstata pojištění hypotéky

Vzhledem k tomu, že hypotéka je dlouhodobým úvazkem v rámci splácení, je rozhodně výhodné se pojistit. V takovém případě není třeba se při vzetí hypotéky obávat případné ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci apod. Správné pojištění hypotéky veškeré nepříjemné a nepředvídatelné životní situace vyřeší. K základním rizikům náleží úmrtí a vznik invalidity III. stupně. Nabídka variant ohledně pojištění závisí na konkrétní bance. Ideální je sjednání pojištění při žádosti o hypoteční úvěr.

Jak se bydlí ve světě aneb jaké jsou trendy?

Nájemní bydlení patří mezi nejvíce oblíbené například v Německu. Zejména v Evropě a ve státech Evropské unie s nejvyšší životní úrovní není bydlení v nájmu symptomem chudoby. Tento trend bydlení je i v zemích, jako je Dánsko, Rakousko, Francie či Velká Británie. Oproti tomu v Rumunsku je nájemní bydlení považováno za nejméně stylové. Zde je preferováno bydlení ve vlastním. Podobně je tomu například v Polsku, Maďarsku, Litvě či Bulharsku. Ve Spojených státech amerických se značné oblibě těší bydlení v tzv. mobilních domech.

Profolio na Facebooku
  • 1
    Share

Related posts

Leave a Comment