Co dělat a jak postupovat, pokud dojde ve škole k úrazu

Úrazy se dějí denně. Zatímco k některým dojde během hrátek venku, k jiným přijdou děti i ve škole. Pakliže dojde ve škole k úrazu, musí se postupovat podle pravidel bezpečnosti. Ano, i ve školách se musí BOZP dodržovat a musí být vyřešené, jinak v případě kontroly může i škola dostat nemalou finanční pokutu, kterou si rozhodně za rámeček nedá. 

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství se vždy postupuje podle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení. Zmiňované metodické pokyny stanovuje a zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každá škola je povinna vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, které byly způsobeny či k nimž došlo během vzdělávání nebo při vzdělávacích činnostech. 

Pakliže by došlo ke školnímu úrazu, je škola povinna vyhotovit a také zaslat záznam o úrazu všem stanoveným orgánům a taky institucím. Naštěstí na to nemusíte být sami, pomůže vám firma Extéria, která se dlouhá léta specializuje na poradenství v oblasti BOZP a PO. V současné době na internetu najdete hromadu kladných recenzí a referencí od klientů, ale také se setkáte s kladnými zkušenostmi ze strany zaměstnanců. 

Co je a co není školní úraz

V souvislosti se školními úrazy je třeba vědět, co je a co není školní úraz, aby se předešlo případným nesrovnalostem. Školním úrazem se rozumí úraz, ke kterému došlo například na vycházkách, na školních zájezdech, výletech, také při školním koupání, na exkurzích nebo třeba při účasti na soutěžích a přehlídkách. Na druhou stranu není školním úrazem úraz, k němuž došlo třeba během cesty do školy nebo při cestě ze školy domů. 

Školním úrazem se mimo jiné rozumí i to, k čemu dojde při úkonech před nebo po vyučování v prostorách školy. Máme na mysli třeba cestu do šatny, do kabinetu, také cestu do třídy nebo pohybování se na školním pozemku. 

Co je důležité udělat při školních úrazech?

Pokud dojde ke školnímu úrazu, úraz se musí řádně prošetřit, musí se zjistit příčiny a také okolnosti úrazu a mimo jiné se musí úrazy zaznamenat do knihy úrazů. 

Profolio na Facebooku

Related posts

Leave a Comment