Školkovné, faktury a docházku lze evidovat v jednom programu

Snížení administrativy, ušetření sil i času za zapisování příchodů dětí do školky, jejich onemocnění i výpočet plateb za školku pro rodiče umožňuje unikátní program Dignus. Školkovné, faktury i informace o zdravotním stavu dětí navštěvujících jesle, mateřskou školu či dětskou skupinu se jednoduše zaznamenávají do počítače. Je umožněno program sdílet pedagogy i rodiči. Každý tak má přehled o platbách, nutných výdajích i počtu dětí navštěvujících MŠ. Instalace programu, na nějž je možno získat dotace, trvá pouhé tři dny a zaučení vychovatelů je velmi snadné.

Elektronickou evidencí docházky dosáhnou zařízení na dotace

Instalace docházkového systému Dignus exportuje již stávající záznam o docházce svěřených dětí do předškolního zařízení, také provede souhrnnou referenci o docházce, školkovném a absencích v daném monitorovaném období. Záznam o docházce obsahuje datum, jméno a příjmení dítěte, čas příchodu a odchodu ze školky. Z těchto dat jednoduše vypočte délku pobytu dítěte včetně výpočtu půldnů. Školkovné a jeho platby se vypočítávají ze strávených hodin dětí v zařízení, a tak jsou i takzvané půldny pro konečné stanovení plateb podstatné. Systém je schopen zaznamenávat i počet chův a pečovatelek v poměru k počtu dětí a další důležité parametry.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nabyde účinnosti v květnu 2018, a proto mají zřizovatelé a provozovatelé předškolních zařízení nejvyšší čas pro nainstalování docházkového systému. Nařízení se totiž dotkne mnoha procesů a dokumentů v předškolním zařízení a s tím souvisejících interních informačních systémů. Elektronická evidence dětí a zaměstnanců Dignus pomůže zřizovatelům dosáhnout na dotace spojené z přechodu od papírové evidence docházky směrem k elektronické.   

Profolio na Facebooku
  • 1
    Share

Related posts